iGostyn.pl reklamy
rotator reklamuj się w gazecie internetowej iGostyn.pl
rotator reklamuj się w gazecie internetowej iGostyn.pl
rotator reklamuj się w gazecie internetowej iGostyn.plReklama: Ogrodzenia - Balustrady - Bramy - Furtki - Dekoracje : niezlymotyw.pl

Informacje z pierwszej ręki z policji i straży pożarnej w Gostyniu.

Partner gazety internetowej iGostyn.pl


Znajdziecie tutaj bardzo ciekawe oferty na temat pracy w lokalnych firmach powiatu gostyńskiego.

Zamów Reklamę w gazecie internetowejAutopromocja - Masz temat? Napisz list do naszej redakcji!
Piątek
19
kwiecień
2019
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
23
24
25
27
29
30
Ważne sprawy

Dofinansowanie na wymianę pieców

2019-01-25 09:32:29

Zdjęcie: Archiwum
Gostyński program wymiany pieców ma niewiele ponad rok, ale w tym czasie udało się wymienić 74 stare piece na nowe, ekologiczne źródła ciepła. Mieszkańcy otrzymali z budżetu gminy dofinansowanie na ponad 260 tys. zł. Program wymiany pieców to samorządowa odpowiedź na problem smogu i walki z zanieczyszczeniem powietrza. W pierwszych dniach stycznia wpłynęły już 44 wnioski od mieszkańców z prośbą o dofinansowanie. Wnioski przyjmowane są przez cały rok.

Masz piec węglowy? Chcesz go wymienić na nowe ekologiczne źródło ciepła? Złóż wniosek do gminy Gostyń o dofinansowanie. Celem programu jest poprawa jakości stanu powietrza dzięki nowym ekologicznym formom ogrzewania. Z pomocy mogą skorzystać osoby mieszkające w gminie Gostyń, które chcą wymienić piec węglowy. Wnioski przyjmowane są w Wydziale Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska (ul. Wrocławska 256, pokój 4).

 

Dotacja przeznaczona jest na częściowe pokrycie poniesionych kosztów wymiany starych pieców węglowych na nowe ekologiczne źródło ogrzewania tzn. niskoemisyjne, wysokosprawne urządzenie grzewcze, takie jak: kocioł gazowy c.o., kocioł olejowy c.o., kocioł gazowo - olejowy c.o., kocioł elektryczny c.o., kocioł na biomasę c.o., pompa ciepła oraz panele fotowoltaiczne w przypadkach, w których ich zastosowanie będzie wiązało się z obniżeniem emisji w źródle opalanym paliwem stałym.

 

Dotacja udzielana jest w wysokości 50% poniesionych kosztów nie więcej jednak niż 4.000 zł dla budynku mieszkalnego i 3.000 zł dla lokalu mieszkalnego. Warunkiem uzyskania dotacji jest:

 

  • użycie do wymiany systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania wyłącznie fabrycznie nowych materiałów i urządzeń, które zostały użyte i zamontowane po raz pierwszy, i które spełniają wymagane normy techniczne i dopuszczone są do użytkowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
  • likwidacja wszystkich dotychczasowych służących do ogrzewania pieców lub kotłów węglowych oraz brak innego ogrzewania, za wyjątkiem pieców kaflowych, w tym przypadku należy jednak trwale usunąć połączenie pieca z przewodem kominowym.

 

W przypadku instalowania kotłów na paliwo stałe, muszą to być kotły tzw. 5 klasy, które muszą spełniać łącznie następujące warunki:

 

  • zapewniać minimalne poziomy sezonowej efektywności energetycznej i normy emisji zanieczyszczeń dla sezonowego ogrzewania pomieszczeń, określonych w ust. 1 załącznika II do rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe (Dz. Urz. UE L 193, str. 100; z 2016r. L 346, str. 51),
  • posiadać wyłącznie atematyczne podawanie paliwa,
  • nie posiadać rusztu awaryjnego oraz elementów umożliwiających jego zamontowanie.

Źródło: www.gostyn.plZamów Reklamę w gazecie internetowej


Autopromocja - Informator Budowlany - Artykuły, porady, ciekawostki

Autopromocja - Informator Ślubny - Organizacja, tradycje, porady


Reklama w Gazecie Internetowej iGostyn.pl

Zamów Reklamę w gazecie internetowej


Polub nas na facebooku


iGostyn.pl reklamy iGostyn.pl reklama informator budowlany