iGostyn.pl reklamy
rotator reklamuj się w gazecie internetowej iGostyn.pl

Reklama: Ogrodzenia - Balustrady - Bramy - Furtki - Dekoracje : niezlymotyw.pl

Zamów Reklamę Internetową
Reklama ogłoszeń o pracę

Reklama STRONY WWW w gazecie internetowej
Zamów Reklamę w gazecie internetowejINFORMATOR ŚLUBNY gazety internetowej
Zamów Reklamę w gazecie internetowej


Autopromocja - Masz temat? Napisz list do naszej redakcji!
Krobia

Nagroda dla Joanny Prętkowskiej

2018-04-24 09:34:47

Zdjęcie: krobia.pl
Joanna Prętkowska - zasłużona regionalistka, animatorka kultury biskupiańskiej i wieloletnia kierowniczka Biskupiańskiego Zespołu Folklorystycznego z Domachowa i Okolic, uhonorowana została Nagrodą im. Oskara Kolberga.

Wyróżnienie przyznane zostało przez komisję, powołaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i jest najwyższym odznaczeniem w dziedzinie kultury ludowej w Polsce. Dodajmy, że dotychczas wyróżnieniem tym uhonorowano Biskupiański Zespół Folklorystyczny z Domachowa i Okolic oraz sześciu członków zespołu indywidualnie (Jana z Domachowa Bzdęgę, Stanisławę Puślednik, Marię Kabałę, Józefę Sławińską, Marię Majchrzak oraz Stanisława Kubiaka), a także kapelę dudziarską Stanisława Skrzypalika i Józefa Kabały.
 
Joanna Prętkowska urodziła się i wychowała w Domachowie, gdzie od najmłodszych lat poznawała i kultywowała biskupiańskie zwyczaje. W 1972 roku, jako przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Domachowie, odpowiadała za organizację obchodów dnia kobiet. Z tej okazji przygotowany został występ mieszkańców, prezentujący biskupiańskie tańce i przyśpiewki. Efektem tegoż występu było zawiązanie Biskupiańskiego Zespołu Folklorystycznego z Domachowa i Okolic. Joanna Prętkowska, wraz z matką Zofią Nowak oraz Janem z Domachowa Bzdęgą, została jego współzałożycielką oraz pierwszą kierowniczką. Funkcję swoją pełniła przez 27 lat. Pod jej kierownictwem zespół stał się najważniejszym depozytariuszem i popularyzatorem tradycji kulturowych Biskupizny, goszcząc z występami na imprezach lokalnych, ogólnopolskich, a także międzynarodowych festiwalach m.in. w Czechosłowacji, w Niemczech i na Węgrzech. Pod jej kierownictwem zespół brał ponadto udział w realizacji kilku filmów, audycji radiowych oraz nagrał pocztówki dźwiękowe dokumentujące tradycje muzyczne Biskupizny. W 1990 roku zespół, kierowany przez Joannę Prętkowską, uhonorowany został Nagrodą im. Oskara Kolberga. Z wiedzy pani Joanny korzystało wielu etnografów i studentów badających Biskupiznę, a także uczniów miejscowych szkół, chcących zgłębić tajniki biskupiańskich zwyczajów i gwary. Za swoją wieloletnią pracę na rzecz rodzimego folkloru Joanna Prętkowska została odznaczona tytułami „Zasłużony dla Gminy Krobia” oraz „Zasłużony dla Powiatu Gostyńskiego”.
 
Źródło: krobia.pl


Zamów Reklamę w gazecie internetowej


Zamów Reklamę w gazecie internetowej
Reklama informatora budowlanego

Zamów Reklamę w gazecie internetowej
Reklama informatora ślubnego


PRAWNIK


Zamów Reklamę w gazecie internetowej
Zamów Reklamę w gazecie internetowej

iGostyn.pl reklamy iGostyn.pl reklama informator budowlany