iGostyn.pl reklamy
rotator reklamuj się w gazecie internetowej iGostyn.pl
Zamów Reklamę Internetową
Reklama ogłoszeń o pracę

Reklama STRONY WWW w gazecie internetowej
Zamów Reklamę w gazecie internetowejINFORMATOR ŚLUBNY gazety internetowej
Zamów Reklamę w gazecie internetowej

Poniedziałek
12
listopad
2018
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Krobia

Nie tylko spacerkiem...

2018-07-11 12:21:20

Zdjęcie: krobia.pl/facebook
Zakończyły się prace związane z rewitalizacją terenu w obrębie Rowu Krobskiego. Wymagał on przeprowadzenia pilnych prac remontowych i konserwacyjnych.

W tym miejskim cieku występowały m.in. liczne osuwiska, dno było zamulone, a skarpy zniekształcone.

Prace wykonano na odcinku o łącznej długości 371 m - od ulicy Poznańskiej do ulicy Słowackiego - oraz oraz od boiska miejskiego do ulicy Kasztelańskiej. Oprócz wzmocnienia skarp i profilowania cieku, przeprowadzono również remont trzech mostków, umożliwiając tym samym w ich obrębie ruch kołowy, a także wymieniono istniejące kładki oraz wybudowano nowe. Wzdłuż Rowu Krobskiego powstał też ciąg pieszo-rowerowy, który wykonany został z kostki brukowej i mieszanki kruszyw mineralnych.

 

Koszt robót wyniósł nieco ponad 260 tys. zł. Inwestycja poprawiła skuteczność odprowadzania wód opadowych z terenu miasta. Powstała także możliwość do spacerów i przejażdżek rowerowych nowym ciągiem komunikacyjnym.

 

:
Źródło: krobia.pl/facebook


Zamów Reklamę w gazecie internetowej


Zamów Reklamę w gazecie internetowej
Reklama informatora budowlanego

Zamów Reklamę w gazecie internetowej
Reklama informatora ślubnego


PRAWNIK


Zamów Reklamę w gazecie internetowej
Zamów Reklamę w gazecie internetowej

iGostyn.pl reklamy iGostyn.pl reklama informator budowlany