iGostyn.pl reklamy
rotator reklamuj się w gazecie internetowej iGostyn.pl

Reklama: Ogrodzenia - Balustrady - Bramy - Furtki - Dekoracje : niezlymotyw.pl

Zamów Reklamę Internetową
Reklama ogłoszeń o pracę

Reklama STRONY WWW w gazecie internetowej
Zamów Reklamę w gazecie internetowejINFORMATOR ŚLUBNY gazety internetowej
Zamów Reklamę w gazecie internetowej


Autopromocja - Masz temat? Napisz list do naszej redakcji!
Ważne sprawy

Nieodpłatna pomoc prawna

2019-01-08 14:00:27

Zdjęcie: Archiwum
Od 1 stycznia 2019 r., w związku z nowelizacją ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, zmieniły się niektóre zasady udzielania mieszkańcom powiatu gostyńskiego nieodpłatnej pomocy prawnej.

Do darmowych porad prawnych dołączy nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, a dostęp do obu tych form przysługiwać będzie każdemu, kto złoży pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej wizyty u prawnika.

 

Zgodnie z przyjętą nowelizacją nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 

  • poinformowanie osoby fizycznej o obowiązującym stanie prawnym, uprawnieniach lub obowiązkach,
  • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
  • sporządzenie projektu pisma, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się już postępowaniu sądowym,
  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

 

W ramach nieodpłatnej pomocy prawnej można uzyskać także wsparcie związane z rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej.

 


Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie polega na udzieleniu potrzebującemu wsparcia w zakresie przygotowania planu rozwiązania problemu, poinformowania go o przysługujących mu uprawnieniach oraz o spoczywających na nim obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu. 


W razie potrzeby, sporządza się wspólnie z osobą uprawnioną plan działania i wspomaga jego realizacje. 
 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje między innymi porady:

 

  •  dla osób zadłużonych,
  • z zakresu spraw mieszkaniowych oraz
  • zabezpieczenia społecznego.

 

Od 1 stycznia 2019 r. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty.
 

Wizytę można zgłosić w następujący sposób:

  • telefonicznie pod nr tel. 881 008 140, czynnym od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00,
  • przez internet na stronie: https://powiatgostynski.npp-24.pl/
  • e-mailem na adres: rejestracjanpp@powiat.gostyn.pl

 

Źródło: GMINA Pępowo/Facebook


Zamów Reklamę w gazecie internetowej


Zamów Reklamę w gazecie internetowej
Reklama informatora budowlanego

Zamów Reklamę w gazecie internetowej
Reklama informatora ślubnego


PRAWNIK


Zamów Reklamę w gazecie internetowej
Zamów Reklamę w gazecie internetowej

iGostyn.pl reklamy iGostyn.pl reklama informator budowlany