iGostyn.pl reklamy
rotator reklamuj się w gazecie internetowej iGostyn.pl

Autopromocja - Masz temat? Napisz list do naszej redakcji!

Zamów Reklamę Internetową
Reklama ogłoszeń o pracę

Reklama STRONY WWW w gazecie internetowej
Zamów Reklamę w gazecie internetowejINFORMATOR ŚLUBNY gazety internetowej
Zamów Reklamę w gazecie internetowej

Piątek
14
grudzień
2018
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Gostyń

PCPR prowadzi nabór

2018-02-26 13:02:00

Zdjęcie: Archiwum
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu zakończyło realizację kolejnej edycji programu korekcyjno–edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

PCPR w Gostyniu prowadził od września 2017 r., tak jak w latach poprzednich, program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych „PARTNER”. Program ten stanowi ważny element powiatowego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i jest, obok terapii indywidualnych, jedną z form pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie w powiecie gostyńskim. Pomoc w ramach programu udzielana jest bezpłatnie dla jego uczestników. Obecnie zakończona edycja programu uzyskał dofinansowanie Wojewody Wielkopolskiego. 

Zajęcia odbywały się popołudniami w siedzibie PCPR w Gostyniu (ul. Wrocławska 8). Program realizowany był w oparciu o przepisy dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Spotkania miały charakter warsztatowy i były adresowane do pełnoletnich osób stosujących przemoc wobec partnerek lub partnerów i dzieci lub nieradzących sobie z kontrolowaniem i opanowywaniem własnych negatywnych emocji i agresji wobec bliskich.

Głównym celem programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych, realizowanego przez PCPR w Gostyniu, jest powstrzymanie zachowań agresywnych u jego uczestników. Celem jest też uświadomienie uczestnikom negatywnych norm i wzorców kulturowych wykorzystywanych do wspierania postaw dominacji i zachowań kontrolujących sprawcy wobec ofiary oraz w przeciwieństwie do poprzednich wzorców kształtowanie postawy partnerstwa i szacunku wobec kobiet oraz odpowiedzialności za popełnione czyny, a także rozwijanie umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie. Obecnie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu prowadzi nabór do kolejnej edycji programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. 

Kandydaci do udziału w Programie muszą być pełnoletni, zdrowi psychicznie oraz zachowywać abstynencję od alkoholu i innych środków odurzających w czasie uczestnictwa w zajęciach. Do Programu kwalifikowane są: 
- osoby, które same zgłoszą się do uczestnictwa w Programie lub zostaną skierowane przez przedstawicieli służb i instytucji działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 
- osoby skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w Programie korekcyjno - edukacyjnym; 
- osoby stosujące przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków. 
Warunkiem przyjęcia do Programu jest przyznanie się osoby do stosowania przemocy domowej. 

Zajęcia prowadzone są przez parę trenerską: kobietę i mężczyznę - w małej maksymalnie 15-osobowej grupie warsztatowej. Obejmują obowiązkowe sesje indywidualne: motywującą i podsumowującą udział w Programie oraz kilkanaście czterogodzinnych sesji grupowych. W razie potrzeby prowadzone są w trakcie programu dodatkowe sesje indywidualne. 

Osoby zainteresowane udziałem w programie mogą się skontaktować osobiście lub telefonicznie, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 15.00 (w poniedziałki i środy do 16.00) z PCPR w Gostyniu, ul. Wrocławska 8, tel. 65 572 75 28. 

Źródło: borekwlkp.pl


Zamów Reklamę w gazecie internetowej


Zamów Reklamę w gazecie internetowej
Reklama informatora budowlanego

Zamów Reklamę w gazecie internetowej
Reklama informatora ślubnego


PRAWNIK


Zamów Reklamę w gazecie internetowej
Zamów Reklamę w gazecie internetowej

iGostyn.pl reklamy iGostyn.pl reklama informator budowlany