iGostyn.pl reklamy
rotator reklamuj się w gazecie internetowej iGostyn.pl
rotator reklamuj się w gazecie internetowej iGostyn.pl


Reklama - COLORSHIRT.PL - Nadruki na koszulki, gadżety reklamowe z nadrukiem dla firm

PARTNERZY - Fundacja Legalna Kultura

PARTNERZY - Zespół wyścigowy KM RACING TEAM

Informacje z pierwszej ręki z policji i straży pożarnej w Gostyniu.

Zamów Reklamę w gazecie internetowej


Znajdziecie tutaj bardzo ciekawe oferty na temat pracy w lokalnych firmach powiatu gostyńskiego.

Zamów Reklamę w gazecie internetowejAutopromocja - Masz temat? Napisz list do naszej redakcji!
Wtorek
16
lipiec
2019
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zamów Reklamę w gazecie internetowej
Z policji

Policyjne kontrole na drogach

2019-02-08 14:45:59

Zdjęcie: Archiwum
W dniach od 11 do 15 lutego 2019 roku wielkopolscy policjanci przeprowadzą działania „Prędkość – zero tolerancji”. Kierujący pojazdami mogą spodziewać się również „kaskadowej kontroli prędkości”. Nadmierna szybkość jest cały czas główną przyczyną zdarzeń drogowych, dlatego funkcjonariusze nie będą tolerancyjni dla kierowców przekraczających dozwoloną prędkość. Działania zostaną przeprowadzone przede wszystkim na głównych ciągach komunikacyjnych, ale policyjnych kontroli można spodziewać się również na drogach lokalnych.

NADMIERNA PRĘDKOŚĆ ZABIJA

Nadmierna prędkość jest cały czas jedną z głównych przyczyn zdarzeń drogowych, w tym tych najtragiczniejszych w skutkach – wypadków śmiertelnych. Wielu kierowców lekceważy obowiązujące przepisy, czym stwarzają realne zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego. Co trzecia osoba, która ginie na drodze, to ofiara nadmiernej prędkości. ¼ wypadków na drodze jest spowodowana tym, że kierowcy nie dostosowują prędkości do panujących warunków. 25 % osób, które odnoszą rany w wyniku zdarzeń drogowych, to również ofiary nadmiernej prędkości.

 

Główne przyczyny zdarzeń drogowych zaistniałych z winy kierujących, to nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu i niedostosowanie prędkości do panujących warunków ruchu.

 

Mimo, iż większość wypadków ma miejsce w obszarze zabudowanym, to w wyniku wypadków mających miejsce w obszarze niezabudowanym ginie zdecydowanie więcej osób. Przyczyną takiego stanu rzeczy upatrywać należy w tym, że na obszarze  niezabudowanym kierujący rozwijają większe prędkości, a skutki zdarzeń są bardziej tragiczne.

 

KASKADA

Głównym celem prowadzonych przez policjantów działań będzie zapobieganie wypadkom drogowym przez egzekwowanie od kierujących przestrzegania ograniczeń prędkości i innych przepisów ruchu drogowego. Funkcjonariusze będą chcieli wyeliminować z dalszej jazdy jak największą ilość drogowych piratów. Podczas dwudniowych działań kierowcy muszą się liczyć z tym, że na jednym odcinku drogi, ich prędkość może być kontrolowana kilka razy w niewielkich odstępach.

 

 

POJEDZIESZ ZA SZYBKO – STRACISZ PRAWO JAZDY NA 3 MIESIĄCE.

Od ponad 3 lat obwiązują przepisy dot. zatrzymania prawa jazdy, które stanowią, że w przypadku rażącego przekroczenia prędkości dopuszczalnej w obszarze zabudowanym (powyżej 50 km/h) oraz przewożenia nadmiernej liczby osób, zatrzymane zostanie prawo jazdy i przesłanie go do właściwego starosty, który - wydając decyzję administracyjną - formalnie zatrzyma ten dokument - za pierwszym razem na 3 miesiące. Starosta wyda powyższą decyzję niezależnie od tego, czy prawo jazdy zostało fizycznie zatrzymane przez policjanta. Starosta wydaje decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy, nadając jej rygor natychmiastowej wykonalności oraz zobowiązując kierowcę do zwrotu prawa jazdy, o ile dokument ten nie został wcześniej zatrzymany.

 

Istotne jest, iż 3-miesięczny okres, na jaki zatrzymywane będzie prawo jazdy, zacznie biec od daty jego faktycznego zatrzymania przez policjanta, a jeżeli czynność ta nie miała miejsca, dopiero od momentu jego zwrotu do właściwego organu – starosty.

 

Ujawnienie faktu ponownego kierowania pojazdem w tym 3 – miesięcznym okresie, będzie skutkowało jego wydłużenie do 6 miesięcy. Kierowanie pojazdem w tych okresach (decyzja starosty o zatrzymaniu prawa jady) jest wykroczeniem określonym w art. 94 kw.

 

Kolejna „wpadka” bez prawa jazdy, wiązać się będzie z cofnięcie uprawnienia do kierowania pojazdami. Jego przywrócenie zostało obwarowane koniecznością spełnienia wszystkich wymagań stawianych osobie, która po raz pierwszy ubiega się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami (kurs i egzamin).

 

Kierowanie pojazdem w tym okresie (decyzja starosty o cofnięciu uprawnień) jest przestępstwem określonym w art. 180a kk., który stanowi:

„Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu, prowadzi pojazd mechaniczny, nie stosując się do decyzji właściwego organu o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.”

 

DOPUSZCZALNA PRĘDKOŚĆ NA DROGACH W POLSCE

 

 • Samochody osobowe, motocykle, ciężarowe o DMC < 3,5t

(DMC – dopuszczalna masa całkowita)

 • Obszar niezabudowany
 • Autostrada                                                 140 km/h
 • Droga ekspresowa dwujezdniowa                 120 km/h
 • Droga ekspresowa jednojezdniowa               100 km/h
 • Droga dwujezdniowa o 2 pasach w każdą str 100 km/h
 • Droga jednojezdniowa                                   90 km/h

 

 • Obszar zabudowany
 • Od godz. 5:00 do 23:00                                  50 km/h
 • Od godz. 23:00 do 5:00                                  60 km/h

 

 • Strefa zamieszkania                                       20 km/h

 

 • Pozostałe pojazdy oraz zespoły pojazdów (przyczepą, naczepą)

 

 • Obszar niezabudowany
 • Autostrada                                                     80 km/h
 • Droga ekspresowa dwujezdniowa                     80 km/h
 • Droga ekspresowa jednojezdniowa                   80 km/h
 • Droga dwujezdniowa o 2 pasach w każdą stron 80 km/h
 • Droga jednojezdniowa                                    70 km/h

 

 • Obszar zabudowany
 • Od godz. 5:00 do 23:00                                  50 km/h
 • Od godz. 23:00 do 5:00                                  60 km/h

 

 • Strefa zamieszkania                                       20 km/h

 

 • Autobusy spełniające warunki określone w art. 66 ust. 5

Ustawy Prawo o ruchu drogowym

 

 • Obszar niezabudowany
 • Autostrada                                                   100 km/h
 • Droga ekspresowa dwujezdniowa                   100 km/h
 • Droga ekspresowa jednojezdniowa                 100 km/h

 

 • Obszar zabudowany
 • Od godz. 5:00 do 23:00                                  50 km/h
 • Od godz. 23:00 do 5:00                                  60 km/h

 

 • Strefa zamieszkania                                       20 km/h

 

MANDAT ZA PRĘDKOŚĆ

 

Wyciąg z:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń

z dnia 24 listopada 2003 r. (Dz.U. Nr 208, poz. 2023)

tj. z dnia 4 października 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1624) – tekst jednolity z późn. zmianami:

 

C. Prędkość i hamowanie

 

art. 97 albo art. 92 § 1

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości:

art. 20 albo § 27 lub § 31 [1]

 

36

do 10 km/h

do 50

37

o 11-20 km/h

od 50 do 100

38

o 21-30 km/h

od 100 do 200

39

o 31-40 km/h

od 200 do 300

40

o 41-60 km/h

od 300 do 400

41

o 51 km/h i więcej

od 400 do 500

42

art. 90

Hamowanie w sposób powodujący zagrożenie bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienie

art. 19 ust. 2 pkt 2

art. 19 ust. 2 pkt 1

od 100 do 300

43

Jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym

od 50 do 200

44

art. 97

Niezachowanie przez kierujących pojazdami objętymi indywidualnym ograniczeniem prędkości albo pojazdami lub zespołami pojazdów o długości większej niż 7 metrów niezbędnego odstępu od pojazdów znajdujących się przed nimi

art. 19 ust. 3

200

 

 

 1. PUNKTY ZA PRĘDKOŚĆ

Wyciąg z:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 488):836630

 

 

Nieprzestrzeganie przepisów dotyczących dopuszczalnej prędkości

 

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości:

01

- powyżej 50 km/h

art. 92a k.w.
albo art. 97 k.w.

art. 20, art. 31 ust. 1 pkt 1, art. 63 ust. 2 pkt 4 i ust. 3 pkt 2 lit. d p.r.d. albo §27, §31 ust. 1 lub §81 ust. 1 i 2 z.s.d.
albo art. 21 ust. 4 p.r.d.

10

02

- od 41 do 50 km/h

8

03

- od 31 do 40 km/h

6

04

- od 21 do 30 km/h

4

05

- od 11 do 20 km/h

2

07

Jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym

art. 90 k.w.

art. 19 ust. 2 pkt 1 p.r.d.

2

 

:
Źródło: KPP JarocinReklama: Ogrodzenia - Balustrady - Bramy - Furtki - Dekoracje : niezlymotyw.pl

Autopromocja - Informator Budowlany - Artykuły, porady, ciekawostki

Autopromocja - Informator Ślubny - Organizacja, tradycje, porady


Reklama w Gazecie Internetowej iGostyn.pl

Zamów Reklamę w gazecie internetowejiGostyn.pl reklamy iGostyn.pl reklama informator budowlany